50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren kanun teklifi, komisyonda kabul edildi