Iktiza ne demek ?

Professional

Global Mod
Global Mod
Iktiza, Islam hukukunda terim olarak kullanlmaktadr. Iktiza, bir hak sahibinin bir hakkn aramas veya korumas gerektigi zamana kadar kendisine dusen gorevleri yerine getirmesi gerektigi anlamna gelmektedir. Iktiza, hakkn aranmasn veya korunmasn gerektiren durumlar ackca ifade etmek icin kullanlmaktadr.

Iktiza'nn Tanm

Kesf-i Iktiza, bir hak sahibinin hakkn aramas veya korumas gereken durumlarda hakk aramak veya korumak icin gereken caba ve zaman arasndaki iliskiyi tanmlamak icin kullanlan cok onemli bir Islam hukuku terimidir. Bu terim, hakkn aranmasn veya korunmas gerektigi zamann farknda olmak icin kullanlmaktadr.

Iktiza'nn Onemi

Iktiza, hak sahibi olan insanlarn haklarn arayp korumasnn cok onemli oldugunu vurgulamak icin kullanlmaktadr. Iktiza, hak sahiplerinin haklarn aramak veya korumak icin yeterli cabay gostermedikleri zaman haklarn kaybetme olaslklarn artrmaktadr. Bu nedenle, hak sahibi olan kisilerin haklarn aramak veya korumak icin yeterli caba gosterdiklerinden emin olmalar cok onemlidir.

Iktiza'nn Uygulanmas

Iktiza, hakkn aranmas veya korunmas gereken durumlarda kisinin hakkn arama veya korumasn saglamak icin gereken cabay gostermesi gerektigini vurgulamak icin kullanlmaktadr. Iktiza uygulanmas gereken durumlarda, hak sahibi olan kisinin hakkn arama veya korumak icin gerekli cabay gostermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, hakkn aranmas veya korunmas gereken durumlarda hakkn kaybedebilir.