Müstahkem ne demek ?

Professional

Global Mod
Global Mod
Mustahkem, Arapca'da "dayankl" anlamna gelir. Mustahkemiyet, insanlarn guclu bir sekilde kararlarn ve kurallarn korumalar anlamna gelir. Bu kavram, ayn zamanda insanlarn kendi aralarndaki iliskileri duzenlemek icin kullanlan kurallara da uygulanr.

Mustahkemiyet, bircok kulturde kabul goren bir kavramdr. Bu kavram, insanlarn kendilerine ve diger insanlara saygl olmalarn saglamaktadr. Mustahkem insanlar, diger insanlara saygl olmak icin, kendi aralarndaki iliskileri duzenlemek icin kurallara uymaldr.

Mustahkemiyet, insanlarn aralarnda guven ve sadakat kurmalarn saglayan bir kavramdr. Mustahkem insanlar, kendi aralarndaki iliskilere sayg gostermek icin, birbirlerinin kararlarna sayg gostermek zorundadrlar. Mustahkem insanlar, aralarndaki iliskileri duzenlemek icin onemli kurallara da uymaldr.

Mustahkemiyet, insanlarn kararllk ve tutarllk gostermelerini saglayan bir kavramdr. Mustahkem insanlar, tutarllk gostermeleri icin, kendi aralarndaki iliskileri duzenlemek icin kurallara uymaldrlar. Ayn zamanda, mustahkem insanlar, kendi aralarndaki iliskilerinin daha saglkl olmasn saglamak icin, diger insanlara sayg gostermelidirler.

Mustahkemiyet, insanlarn aralarndaki iliskileri duzenlemek icin kurallara uymalarn saglayan bir kavramdr. Mustahkem insanlar, aralarndaki iliskiyi guven ve sadakat ile surdurmelidir. Ayn zamanda, mustahkem insanlar, kendi aralarndaki iliskileri duzenlemek icin kurallara uymaldrlar ve diger insanlara sayg gostermelidirler. Bu, insanlarn aralarndaki iliskileri daha saglkl bir sekilde surdurmesini saglar.